Proponujemy podróż przez dwie malownicze i unikalne kulturowo krainy północnej Rumunii - Maramuresz i Bukowinę. Krajobraz jest tu wyjątkowo urokliwy. Większość obszaru pokrywają pasma górskie Wschodnich Karpat.
Heart Cross DODAJ DO ULUBIONYCH
DownloadWYŚLIJ OFERTĘ ZNAJOMEMU
PrintWYDRUKUJ OFERTĘ
PROGRAM

PROGRAM

Proponujemy podróż przez dwie malownicze i unikalne kulturowo krainy północnej Rumunii - Maramuresz i Bukowinę.

Krajobraz jest tu wyjątkowo urokliwy. Większość obszaru pokrywają pasma górskie Wschodnich Karpat. Łagodnie falujące wzgórza, doliny pokryte zielonymi lasami, łąkami, rozległymi pastwiskami z mnóstwem kop siana, a w wśród nich, zazwyczaj wzdłuż rzek, ale też porozrzucane po zboczach gór wsie. Te małe osady kryją unikalne na skalę światową  zabytki, jak wpisane na listę światowego dziedzictwa drewniane maramureskie cerkwie, z charakterystycznymi strzelistymi wieżami, uważane za najwyższe drewniane budowle w Europie oraz malowane klasztory w Bukowinie, których ściany pokrywają misterne, niezwykle barwne i znakomicie zachowane freski z XV i XVI wieku. O ich wartości świadczy fakt, że jeden z klasztorów nazywany jest kaplicą Sykstyńską Wschodu, a siedem  wpisano listę UNESCO.

Trudno znaleźć gdzie indziej w świecie tak niezwykłe miejsce, jak Wesoły Cmentarz we wsi Sapanta z kolorowo malowanymi nagrobkami, przedstawiającymi sceny z życia spoczywających tutaj osób. Miejsce odzwierciedla specyfikę religijności mieszkańców, dla których śmierć, choć jest końcem doczesnego życia, to równocześnie stanowi początek czegoś więcej, pełni szczęścia.

Kod:ROWE

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Dzień 1
Surdesti – Plopis – Cavnic – Budesti – Calinesti – Ocna Şugatag – Vadu Izei ~ 64 km

Podróż rozpoczyna się w otoczeniu łąk, sadów owocowych i stogów siana, w samym sercu Maramuresz.

Pierwszą cerkiew z 1767 roku, wpisaną na listę UNESCO, zobaczymy w Surdesti. Jest ona najwyższym, starym tradycyjnym kościołem drewnianym w Europie i jednym z najwyższych na świecie. Sama okazała wieża wznosi się na 54 metry do nieba. Do budowy wieży, jak i jej mocowania nie użyto żadnego gwoździa. Wnętrze zdobią kolorowe akwarelowe malowidła na płótnach.

Tuż obok znajduje się maleńka wioska Plopis, a w niej kolejny, wpisany na listę UNESCO, drewniany kościółek. Jest wyjątkowo mały – ma 17 metrów długości i 7 metrów szerokości. Powstał w 1798 roku z inicjatywy 49 rodzin, z których każda złożyła się na jego budowę. Jako, że tutejsi mieszkańcy słyną ze swych snycerskich umiejętności, nie dziwi, że świątynia jest wyjątkowo piękna. A uroku dodaje jej jeszcze malownicze położenie.

Nieustannie w otoczeniu łagodnie falujących wzgórz, pokrytych łąkami, polami uprawnymi, małymi i większymi osadami wiejskimi, meandrującą drogą dotrzemy do położonej w dolinie Cosau wsi Budesti.

Wydaje się, że życie toczy się tu jak przed wiekami, w drewnianych domach, za drewnianymi bramami i płotami. Wśród nich, trzeci już dzisiaj drewniany kościółek z listy UNESCO. Wzniesiony w 1643 roku mieści cenną kolekcję ikon malowanych na szkle, jak i piętnastowiecznych drewnianych, dwustronnie malowanych. Szczególnie cenny, jest namalowany przez Alexandra Ponehalskiego, kolorowy fresk z Sądem Ostatecznym, który przetrwał w całości od 1762 roku.

Dzień zakończymy w wiosce Vadu Izei gdzie łączą się dwie z największych rzek Maramuresz Iza i Mara. W tradycyjnej maramureskiej zagrodzie, w drewnianych chatach odpoczniemy, chłonąc atmosferę tutejszego życia, które toczy się jakby wolniej. W wiosce można odwiedzić tradycyjne pracownie rzemieślnicze, np. wikliniarza, pisarza ikon, tkacza dywanów, czy wełnianych koców. Ich właściciele chętnie prezentują swoje prace.

Dzień 2
Vadu Izei – Valea Stejarului – Coştiui – Sapanta – Syhot Marmaroski – Vadu Izei ~ 77 km

Dzień rozpoczniemy od przejazdu w górę malowniczej doliny wśród wzgórz maramureskich – Dealurile Maramuresului do wysoko położonej wsi Valea Stejarului, gdzie mieści się zabytkowa XVII wieczna drewniana cerkiewka. Z Valea Stejarului czeka nas stromy podjazd na grzbiet wzgórz, aby dotrzeć do położonej po drugiej stronie wsi Costiui. Dalej pojedziemy w dół doliny rzeki Rona w kierunku Syhotu Marmaroskiego, by zobaczyć dwa charakterystyczne miejsca w najnowszej historii Maramuresz – Muzeum Memorial w Syhocie Marmaroskim oraz Wesoły Cmentarz we wsi Sapanca.

Dzień 3
Vadu Izei – Oncesti – Nanesti – Barsana – Glod – Poienile Izei – Botiza – Bogdan Voda – Săcel ~ 71 km

Dzisiejsza trasa wiedzie w całości doliną rzeki Izy, szeroką, nasłonecznioną, otoczoną wzgórzami, za którymi widać wysokie szczyty Gór Rodniańskich i Maramureskich. Wzdłuż doliny usiane są małe wsie ze wspaniale zachowaną drewnianą zabudową, oraz licznymi drewnianymi cerkwiami. To region, w którym tradycja niedzielnych parad w barwnych ludowych strojach jest najpełniej kultywowana.

Barsana, bardzo długa, rozciągająca się wzdłuż rzeki i rozrzucona po okolicznych wzgórzach wieś, mieści liczne przykłady tradycyjnego budownictwa, szczególnie misterne bramy, które zdobią nie tylko zabytkowe zagrody, ale także nowsze domostwa. Odwiedzimy tu kolejną wpisaną na listę UNESCO drewnianą cerkiew Ofiarowania Maryi w Świątyni, zbudowaną w 1711 roku. Wewnątrz cerkwi znajdują się barokowe i rokokowe malowidła z 1806 roku, dzieło Teodora Hodora. Początkowo maleńki kościółek był częścią kompleksu klasztornego, zniszczonego w 1791 roku. Kościółek ocalał jako jedyna część kompleksu, a na początku XIX wieku został przeniesiony na miejsce, w którym się aktualnie znajduje.

W miejsce dawnego kompleksu klasztornego, zbudowano na początku lat 90 tych nowy. Architektonicznie jednak wiernie nawiązuje do tradycyjnego budownictwa Maramuresz. Szczególnie ciekawa jest cerkiew Dwunastu Apostołów z wysoką na 56 metrów wieżą. Znajduje się tu też szereg innych budowli, jak altana osłaniająca studnię z ciekawym pofalowanym drewnianym dachem, zabudowania mieszkalne i gospodarcze z misternymi krużgankami i dachami krytymi gontem. Wszystko połączone zadbanymi alejkami tonącymi w kwiatach.

Za Barsaną odbijemy na południe od doliny Izy w kierunku Poienile Izei, gdzie mieści się wpisana na listę UNESCO drewniana Cerkiew Świętego Paraskewy zbudowana w 1604 roku. Dość wymagający górzysty teren wynagrodzą nam wspaniałe, sielankowe, charakterystyczne dla Maramuresz krajobrazy – tarasowe wzgórza, usiane kopkami siana i letniarkami, malowniczo wijące się drogi i wioski.

Dzień 4 
Săcel – Moisei – Borsa – Przełęcz Prislop – Carlibaba ~ 75 km

Z Săcel udamy się w kierunku równoległej do doliny Izy doliny rzeki Viseu – przejedziemy jej górną częścią, otoczoną wysokimi pasmami górskimi.

Od południa rozciągają się góry Rodniańskie, zwane Alpami Rodniańskimi, od północy pokryte połoninami góry Maramureskie, a przed nami, od wschodu główny grzbiet Karpat z przełęczą Prislop, której pokonanie jest kulminacją dzisiejszej trasy.

Zanim pokonamy przełęcz Prislop – przejedziemy przez kilka większych i mniejszych starych górniczych i turystycznych miasteczek jak Moisei, Borsa, Baia Borsa.

Wiele obrazów, uznawanych za „kwintesencję Karpat” będzie towarzyszyło przeprawie przez wznoszącą się na wysokość 1 416 m n.p.m. przełęcz. Oddziela ona Góry Maramureskie od Gór Rodniańskich i jest naturalną granicą pomiędzy Maramureszem a Bukowiną – drugą krainą na trasie naszej podróży.

Z przełęczy Prislop, nie odmówimy sobie widokowego 30- kilometrowego zjazdu do miejscowości Carlibaba, skąd czeka nas transfer samochodem do Mănăstirea Humorului, wioski, z której rozpoczniemy zwiedzanie Bukowiny.

Dzień 5 
Mănăstirea Humorului – Plesa – Solonetu Nou – Cacica – Ciprian Porumbescu – Gura Humorului – Voronet – Mănăstirea Humorului ~ 87 km

Bukowina to region o ważnym znaczeniu historycznym dla całej Rumunii, będący sercem państwowości Mołdawii. Oprócz wielu zabytków o najwyższej wartości w skali światowej – malowanych klasztorów z XV i XVI w., jest tu też szczególnie bogata materialna kultura ludowa – od powszechnie noszonego stroju ludowego, po unikalne w stylu, ciekawe budownictwo wiejskie, harmonijnie wpisane w krajobraz.

A krajobraz Bukowiny jest wyjątkowy – szerokie doliny, łąki i połoniny, a także grzbiety górskie przypominające charakterem polskie Beskidy, choć niektórzy twierdzą, że urodą je przewyższające. Rumuni nazywają ten region „dulce Bucovina”.

Dwie malowane cerkwie – Voronet, uznawaną za najpiękniejszą i nazywaną kaplicą sykstyńską wschodu oraz cerkiew Humor zobaczymy w drugiej połowie dzisiejszego dnia.

Wcześniej odwiedzimy słynne polskie wsie na Bukowinie. Bukowina położona jest częściowo w Rumunii, częściowo na Ukrainie. Obok Rumunów i Ukraińców, żyją tu inne narodowości: Ormianie, Romowie, Niemcy, Żydzi, Węgrzy a także Polacy. Nasi rodacy osiedlali się tu już w XIV wieku kiedy Bukowina, leżąca na terytorium ówczesnej Mołdawii, była lennem Polski.

Wioski, które odwiedzimy zostały zasiedlone przez Polaków w XVIII i XIX wieku. W położonej na wzgórzu Pleszy (Plesa) mieksza około 70 rodzin i prawie wszyscy są Polakami. Do kolejnej wioski Nowego Sołońca (Solonetu Nou) polscy osadnicy przybyli w 1835 roku z ukraińskiej części Bukowiny, a wcześniej wyemigrowali z terenów pogranicza żywiecko-czadeckiego.W wioskach znajdują się polskie szkoły, kościoły, cmentarze.

Do wsi Kaczyka (Cacica) Polacy sprowadzili się za panowania austriackiego już 1788 roku po to, aby zbudować a potem pracować, w powstającej tutaj kopalni soli. Sprowadzono tu 20 polskich rodzi z Bochni i Wieliczki. Dziś oprócz zabytkowej kopalni soli, którą można zwiedzać, wieś przyciąga katolików z całej Rumunii, gdyż znajduje się tutaj wybudowane na początku XX wieku sanktuarium maryjne.

Podróżując przez bukowińskie wioski, zobaczymy liczne przykłady typowego staro-bukowińskiego budownictwa. W oczy rzucają się liczne zagrody z kolorowymi, bogato zdobionymi fasadami. Przy czym, zdobienia te stanowią tradycyjne regionalne wzory spotykane także np. na ubraniach. Zamiłowanie do kolorów i zdobień, praktykowane od setek lat w tym regionie, jest wciąż żywe i przejawia się w różnych formach.

Dzień 6
Poiana Micului – Sucevita – Ciumarna – Vatra Moldovitei ~ 53 km

Dziś przez cały dzień będziemy podróżować przez pasmo Obcina Mare (Obczyna Wielka). Najpierw przejedziemy w górę szerokiej, otoczonej łagodnymi wzgórzami doliny rzeki Humor, odwiedzając jeszcze jedną polską wioskę – Poianę Micului. Za wsią czeka nas trudniejszy górski odcinek i zjazd do doliny rzeki Sucevita. Aby dotrzeć do dzisiejszego celu – wioski Vatra Moldovitei i zobaczyć wpisany na listę UNESCO malowany klasztor Moldovita, trzeba pokonać kolejną przełęcz – Ciumarna.

Pełna zakrętów, w większości zalesiona droga prowadzi na szczyt przełęczy (1109 m.n.p.m.). Znajduje się tu osobliwy pomnik – wysoka na 7 m rozłożona dłoń, wokół której wije się droga zakończona mostem. Jest to uhonorowanie „bohaterów pracy”, których ręce zbudowały drogę przez przełęcz w 1969 roku.

Sama wieś Ciumarna słynie z tego, że oprócz Rumunów zamieszkują ją także Huculi, których pochodzenie i język związane są z obszarem Ukrainy. Huculi żyją w Rumunii w zachodniej części Bukowiny, między innymi we wsi Moldovita i Vatra Moldovitej oraz w części Maramureszu.

Klasztor Moldovita powstał na miejscu zniszczonego podczas trzęsienia ziemi kościółka datowanego na 1410 rok.

Opasłe mury z wieżami obronnymi strzegą położonej wśród kwiatowych ogrodów malowanej cerkwi. W palecie barw dominują nasycone kolory: niebieski, czerwony i żółty. Zewnętrzne freski przetrwały od 1537 roku, kiedy to stworzył je Toma Zugravul z Suczawy, ten sam artysta, który ozdobił cerkiew w Humor. Najcenniejszym malowidłem jest scena „Oblężenia Konstantynopola” w roku 626 przez Awarów, umieszczona na ścianie południowej. Znajduje się tu także dobrze zachowane Drzewo Jessego. Okrągłą absydę zdobią liczne figury proroków, apostołów, świętych i mnichów. Ściany przedsionka w całości poświęcone są przedstawieniu Sądu Ostatecznego.

Vatra Modovitei – cicha i sielska wieś w dolinie rzeki Moldovita – tutaj zatrzymamy się na nocleg.

Dzień 7 
Vatra Moldovitei – Raşca – Argel – Brodina – Putna ~ 64 km

Dziś udamy się do wsi Putna, gdzie mieści się jeden z największych i najważniejszych zespołów klasztornych na Bukowinie – ufundowany przez największego hospodara mołdawskiego – księcia Stefana Wielkiego, uznanego świętym rumuńskiej cerkwi prawosławnej, pochowanego także tutaj wraz ze swoja rodziną. Przez co jest to jedno z najważniejszych miejsc kultu w Rumunii i przyciąga co roku duże rzesze pielgrzymów.

Do Putnej pojedziemy, najpierw w górę doliny Moldovity, a potem wzdłuż samej granicy z Ukrainą, cały dzień wśród łagodnych bukowińskich krajobrazów.

Dzień 8 
Putna – Vicovu de Jos – Marginea – Sucevita ~ 45 km

Wpisana na listę UNESCO malowana cerkiew we wsi Sucevita jest celem dzisiejszego i ostatniego dnia podróży po Bukowinie.

Po drodze odwiedzimy wioskę Marginea, słynącą z wyrabianej tutaj czarnej ceramiki. Niestety, z istniejących przez lata wielu małych zakładów garncarskich, został tylko jeden. Podtrzymuje on tradycję, której historia sięga Daków. Technologia produkcji jest następująca: najpierw naczynia są wypalane przez osiem godzin przy otwartym piecu nad ogniem z jodłowego drewna, a następnie kolejne osiem godzin przy zamkniętym piecu nad rozżarzonym węglem. Finalnie powstają czarne, gładkie naczynia, a ich powierzchnie ozdabia się tylko subtelnymi wzorami.

Podróż zakończymy we wsi Sucevita. Znajdujący się tutaj zespół klasztorny otoczony z czterech stron potężnym murem, z czterema basztami i wieżą bramną, w środku mieści piękną malowaną cerkiew z dominującą szmaragdową zielenią. Widok na monastyr Sucevita z pobliskiego wzgórza uchodzi za jeden z najwspanialszych w całej Rumunii.

CIEKAWOSTKI

CIEKAWOSTKI

Mówiąc o kulturze ludowej – zarówno materialnej jak i duchowej, jej żywotności i wielobarwności, Rumunii powszechnie przypisuje się pierwszeństwo na tle całej Europy, a Bukowina i Maramuresz są jej najatrakcyjniejszym przykładem. Do tego bogactwa przyczyniła się historycznie uwarunkowana różnorodność etniczna zamieszkującej tutaj ludności. Dzięki temu różne zwyczaje mogły  w sposób twórczy mieszać się, z drugiej strony każda  społeczność dążyła do podkreślenia i pielęgnowania własnej tożsamości i odrębności. Będziemy podróżować przez tą „słodką” krainę (Dulce Bucovina – czyli słodka Bukowina, tak Rumunii nazywają ten region)  zachwycać się krajobrazami i doświadczać spokoju, ale i wielobarwności wiejskiego życia. Kolorowe, pastelowe  drewniane wiejskie domy  za  unikalnymi, bogato rzeźbionymi drewnianymi bramami, przed nimi na ławkach starsze małżeństwa odpoczywające po zakończonym dniu pracy,  konie pasące się przy ogrodowym płocie, stada krów, czy owiec wracające z pastwisk. Jako, że Rumunia to kraj intensywnie ekonomicznie się rozwijający  będziemy też obserwować jak tradycja łączy się z nowoczesnością, starannie jednak zachowując  autentyzm. Zobaczymy więc  furmankę i mercedesa w jednej zagrodzie, kobiety w fartuchach i chustach na głowie z telefonem komórkowym i laptopem w ręku.

Maramuresz to kraina położona w północno-zachodniej części Rumunii przy granicy z Ukrainą. Słynie przede wszystkim z bogatej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej, oraz wspaniałych krajobrazów.

Tradycje z przed wieków, są dziś widoczną częścią dnia codziennego. Mieszkańcy regionu, w zdumiewającym zakresie zachowali ludową kulturę i sztukę swoich przodków – Daków. Przy czym, szczególną wartością jest jej archaiczność; nieudawana autentyczność i pierwotność.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów materialnej kultury ludowej w Maramuresz są stroje ludowe. Mieszkańcy pokazują się w nich nie tylko w święta, ale także na co dzień. W zagrodach można zaobserwować gospodarzy mających na sobie przynajmniej elementy tradycyjnych regionalnych strojów. Szczególnie malownicze są stroje kobiece: kolorowe chusty i krótkie, sięgające maksymalnie kolan spódnice, których wzór różni się w każdej wiosce. Do tego bogato haftowane białe bluzki.

Charakterystyczne elementy męskiego stroju, to przede wszystkim słomkowy kapelusik z małym rondkiem, noszony często na bakier oraz kubrak z owczej skóry, odwrócony białą wełną na wierzch, również zawadiacko przerzucony przez jedno ramię.
Ten obraz uzupełniają dzieci ubrane w tradycyjne stroje.

Pielęgnowanie tradycji ludowych strojów, wiąże się ze starym zwyczajem niedzielnych parad – młode dziewczyny w kompletnych tradycyjnych strojach, paradują w niedzielne popołudnia rzędami przez wioskę. Mężczyźni za to, równie odświętnie wystrojeni, obserwują te parady w grupkach na chodniku, lub zasiadając na ławkach przed gospodami. Obecnie parady czasami zastępowane są po prostu wieczornymi spacerami.

Najznamienitszym jednak przejawem materialnej kultury ludowej, podkreślającym jej archaiczność i rzucającym się w oczy, jest architektura drewniana. Nagromadzenie drewnianych budowli (do niedawna w niektórych wioskach stanowiły one od 70% do 100 % wszystkich zabudowań) związane było z położeniem regionu w peryferyjnym, górzystym i trudno dostępnym terenie. Utrudniało to rozwój architektury murowanej, dawało natomiast łatwy dostęp do drewna. W efekcie ciesielka osiągnęła poziom sztuk mistrzowski.

Najokazalszymi jej przejawami są świątynie – strzeliste drewniane cerkwie.

Budowano je tutaj prawdopodobnie od XV lub XVI wieku często ulegały zniszczeniu; wiele spłonęło podczas ostatniego najazdu Tatarów w 1717 roku. Dlatego najstarsze zachowane przykłady, pochodzą z XVII wieku. W Europie wschodniej, od Rosji po Adriatyk, istnieje silna tradycja budowania drewnianych świątyń, jednak najbogatsze i najliczniejsze ich przykłady znajdują się właśnie w Maramuresz. Unikalne w formie i ornamentyce występują tutaj prawie w każdej wiosce, a 8 z nich jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNSECO, w: Barsana, Budesti, Desesti, Ieud, Plopis, Poienile Izei, Rogoz i Surdesti – zobaczymy większość z nich.

Cerkwie maramoreskie charakteryzują nieproporcjonalnie wysokie, w porównaniu z wysokością ścian, dachy czterospadowe, kryte kilkoma warstwami gontu oraz wysokie, smukłe wieże, będące przykładem gotyckiego stylu Maramuresz. Cerkwie budowano z drewna dębowego, jodłowego lub sosnowego, czasami beż użycia jednego gwoździa. Zdobiono je ornamentami ciesielskimi, a wewnątrz malowidłami wykonywanymi przez lokalnych artystów, zazwyczaj przedstawiającymi sceny biblijne.

Architekturę cerkwi uważa się za autentyczną architekturę miejscową, charakteryzującą ducha tutejszej ludności, pozbawioną istotnych naleciałości innych stylów i traktuje się jako wyznacznik narodowego stylu architektonicznego Rumunii.

Kolejnym unikalnym przykładem architektury drewnianej są bramy maramoreskie.  Podziwiane przez turystów, etnografów, historyków sztuki i architektów. Chroniąc wejścia do zagrody, symbolizują barierę przed złem, i próg pomiędzy publicznym życiem wsi, a prywatnością domostwa. Duże, bogato zdobione bramy były zarezerwowane dla wiejskiej elity i demonstrowały wyższy status społeczny. Dla pozostałych zostawały te mniej okazałe. Charakterystyczne dla bram maramoreskich jest bogate zdobnictwo, z dominującymi motywami geometrycznymi i roślinnymi, w swojej symbolice zakorzenionymi nawet w czasach przedchrześcijańskich: słońce jako symbol narodzin i urodzaju; motywy kwiatowe – symbol rozwoju; drzewo życia – uosobienie wiecznego życia i wiecznego urodzaju; rozeta jako źródło światła i ciepła; częstym motywem jest też  pionowy, pleciony sznur łączący ziemię z niebem.

Za bramami znajdują się drewniane zagrody – będące kolejnym przykładem sztuki ciesielskiej regionu. Należą do nich domy i inne zabudowania gospodarcze, często także drewniane studnie, a wszystko otoczone drewnianym płotem.

DOKUMENTY
WARUNKI

WARUNKI

Kategoria noclegów: Komfort & Obiekty zabytkowe i kulturowe

Będziemy nocować w tradycyjnych maramureskich i bukowińskich pensjonatach i hotelach, oddających klimat miejscowej tradycji i kultury oraz spokojną atmosferę wsi, gdzie nierzadko ze snu budzi kogut. Na przykład w skansenie w starannie odrestaurowanych, maramureskich drewnianych chatach, czy klasztorze ortodoksyjnym w Bukowinie (o ile pozwoli na to agenda zakonna). Wszędzie będzie możliwość spróbowania prawdziwie regionalnych i domowych potraw.

Cena obejmuje:

 • 9 noclegów (pokoje 2 osobowe, sporadycznie 3-osobowe)
 • 9 śniadań
 • Butelkę wody mineralnej i przekąskę energetyczną na każdy dzień trasy podróży rowerowej (batony, owoce)
 • Opiekę i wsparcie pilota i organizatorów na całej trasie podróży
 • Mapki i opisy dziennych tras
 • Transport busem do miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży – wyjazd z Warszawy lub Katowic
 • Transport roweru
 • Transport bagaży z hotelu do hotelu na całej trasie podróży rowerowej
 • Samochód wsparcia na całej trasie podróży rowerowej
 • Podstawowy serwis rowerowy
 • Ubezpieczenie turystyczne – KL 20 000 EUR i NW 15 000 PLN (nie obejmuje następstw chorób przewlekłych – CP).

*Do ceny wyjazdu doliczona zostanie obowiązkowa składka w wysokości 10 PLN, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY (TFG).

Informacja dodatkowa:
Wyjazd z Warszawy w dniu 9 sierpnia 2018 około godziny 18:00, z Katowic około 23:00.
Powrót do Katowic w dniu 20 sierpnia około 01:00, do Warszawy około 03:00.

*Do ceny wyjazdu doliczona zostanie obowiązkowa składka w wysokości 10 PLN, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY (TFG).

Informacja dodatkowa:
Wyjazd z Warszawy w dniu 9 sierpnia 2017 około godziny 18:00, z Katowic około 23:00.
Powrót do Katowic w dniu 20 sierpnia około 01:00, do Warszawy około 03:00.

PRZED WYJAZDEM

PRZED WYJAZDEM

Na miejsce rozpoczęcia podróży dojeżdżamy transportem zorganizowanym przez nas (busami) lub samodzielnie. Także my przewozimy rowery i bagaże uczestników dostosowanym transportem. W przypadku braku własnego roweru służymy pomocą w kontakcie z wypożyczalnią.

Podróż rowerowa polega na pokonywaniu odcinków wytyczonej trasy. To oznacza zazwyczaj codzienną zmianę miejsca noclegu. Dzienne odcinki, których długość waha  się od ok. 40 do ok. 80 km, pokonujemy na rowerze, mając przy sobie tylko ekwipunek jednodniowy. Resztę bagaży przewozi samochód wsparcia, towarzyszący na całej trasie. Pełni on także funkcję wsparcia technicznego i asekuracji w przypadku problemów kondycyjnych.

Przed podróżą rowerową należy zadbać o odpowiednie techniczne przygotowanie się do wyjazdu. Jest to zadanie każdego rowerzysty i obejmuje ono:

Przygotowanie roweru
Nieodłącznym elementem podróżowania na rowerze jest zadbanie o jego odpowiednie przygotowanie techniczne. Oczywiście awarie się zdarzają, ale o ile nie są zbyt częste czy poważne i można je skorygować na miejscu, nie stanowią problemu, a raczej mają charakter integrujący. W innym przypadku mogą zakłócać możliwość pełnego korzystania z podróży. Z tego względu, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie roweru; mało ważna jest jego marka, rodzaj, cena, zaś dużo istotniejsze, aby:

 • przed wyjazdem poddany został przeglądowi technicznemu, wykonanemu przez fachowca,
 • dopasowany do rowerzysty i przez niego sprawdzony,
 • dostosowany do warunków topograficznych wyjazdu, (trudno jechać rowerem szosowym czy damką-holenderką, nawet tą ulubioną, po górskich, kamienistych dróżkach; w opisach naszych podróży zawsze znajduje się informacja o preferowanym typie roweru).

Rower powinien być wyposażony w:

 • zapasowe dętki 1 lub 2, odpowiednie do rozmiaru kół użytkowanego roweru,
 • światła przednie i tylne,
 • linkę zabezpieczającą przed kradzieżą
 • podstawowe narzędzia (pompka, łatki, klej, podstawowe klucze)

Samochód wsparcia, wyposażony w podstawowy sprzęt techniczny, towarzyszący uczestnikom – jako asekuracja –na całej trasie podróży. Z doświadczenia jednak wiemy, że możliwość poradzenia sobie z drobnymi usterkami samemu lub przy wsparciu towarzyszy podróży daje dużo satysfakcji.

Pozostałe elementy dają swobodę wyboru. Jak kwestia zaopatrzenia w płyny. Jedni korzystają z zamontowanych uchwytów na bidon/butelkę, inni wiozą plecaki/termosy, z których popijają w trakcie jazdy, jeszcze inni w każdym napotkanym sklepie lub knajpce kupują i wypijają napój, po czym jadą dalej bez obciążenia. Ostatnie rozwiązanie generuje jednak często duże ryzyko i nie polecamy go. Można bowiem trafić (np. w Hiszpanii) na czas, który nazywaliśmy „od sjesty do fiesty”; całe miasteczka w kwiatach i zabawie, ale wszystkie sklepy zamknięte. Inne ryzyko to długie odcinki poprzez tereny oddalone od wszelkiej cywilizacji. Kwestia jest jednak ważna, albowiem podczas wysiłku organizm ulega szybkiej de-hydratyzacji, uzupełnianie płynów staje się działaniem koniecznym.

Podobny swobodny wybór daje sposób przewozu podręcznego bagażu. Można w małej sakwie, co pociąga za sobą konieczność posiadania bagażnika i błotnika; można wykorzystać torbę na kierownicę, tyle, że wówczas bagaż trzeba zazwyczaj ograniczyć do minimum. Są też i tacy, którzy wykorzystują, jako najlepszy sposób transportu, plecaki zaprojektowane do jazdy na rowerze. Wszystko zależy od preferencji.

Przygotowanie rowerzysty
Podobnie, jak w przypadku przygotowania roweru, rowerzysta także powinien przysposobić się technicznie do wyjazdu. Szczególnie należy zadbać o:

 • Stosowną wygodną odzież: spodnie rowerowe, koszulki, kurtkę przeciwdeszczową, bluzy,  właściwe obuwie, rękawiczki, itd.
 • Odpowiednie spodnie rowerowe są szczególnie istotne, gdyż kilka godzin dziennie spędzonych w siodle, u każdego szybciej lub później wywołuje dobrze znane rowerzystom dolegliwości. Dlatego profesjonalne spodnie rowerowe wyposażone są w specjalną wkładkę. W innym wypadku zdecydowanie radzimy mieć rower wyposażony w wygodne siodło lub zainstalować na nie nakładkę amortyzującą.
 • Kask - stanowiący  konieczny ekwipunek rowerzysty podczas naszych podróży, a w niektórych odwiedzanych krajach jest obowiązkowy.
 • Ochronę przeciwsłoneczną: odpowiednie do typu skóry i miejsca podróży kremy z filtrem UV i okulary.
 • Przygotowanie kondycyjne – szczególnie w przypadku podróży oznaczonych jako kondycyjnie wymagające (więcej niż 3 kółeczka) należy odpowiednio się przygotować.

Poza wszystkim warto pamiętać, że każdy nowy sprzęt wymaga obeznania się z nim, na co potrzeba czasami dłuższego czasu. Dlatego radzimy roztropnie podejmować decyzje o wymianie lub zakupie nowego wyposażenia tuż przed samym wyjazdem. Przykładem jest wymiana zwykłych pedałów na SPD, które zdecydowanie poprawiają komfort jazdy, jednak wymagają nieco praktyki.

Wypełnienie tych sugestii ułatwi podróżowanie, czyniąc je bardziej przyjemnym, czego Państwu i sobie życzymy, jednocześnie pozostając do dyspozycji w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości.

TERMINY I REZERWACJA
WYBRANA OFERTA
Bukowina i Maramuresz – historia żyje
DANE DO REZERWACJI
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin,
aby dokończyć proces rezerwacji.
Imię musi zaczynać się z wielkiej litery.
Nazwisko musi zaczynać się z wielkiej litery.
Proszę podać adres e-mail.
Proszę podać numer kontaktowy w formacie 000000000
lub
Przeczytaj klauzulę informacyjną i dowiedz się, na jakich zasadach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Klikając przycisk „Dokonaj wstępnej rezerwacji” potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi zasadami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zapewnienie prywatności naszym użytkownikom to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy dokonujesz rezerwacji imprezy turystycznej czy korzystasz z serwisów internetowych należących do Travelplanet.pl SA. Aby dowiedzieć się, na jakich zasadach będą przetwarzane Twoje dane, zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.

 • 01_Administrator ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-238, ul. Ostrowskiego 9. W związku z zawarciem i realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie Ubezpieczyciel, z którym zawrzesz umowę. Travelplanet.pl S.A. będzie wtedy podmiotem przetwarzającym podane przez Ciebie dane osobowe w imieniu organizatora turystyki oraz w imieniu Ubezpieczyciela. Niezależnie od powyższego Travelplanet.pl jest administratorem podanych przez Ciebie niezbędnych danych osobowych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

 • 02_OsobaOdpowiedzialna OSOBA ODPOWIEDZIALANA

  Osobą, która w naszej firmie opiekuje się danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nim telefonicznie lub mailowo: daneosobowe@travelplanet.pl. Na Twoje pytania odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

 • 03_CelPodstawa CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako: „RODO”),
  b) w celu promocji oferowanych przez nas usług, jeśli wyrazisz chęć otrzymywania od nas informacji handlowych, a także w celu poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań. Wysoka jakość jest naszym priorytetem, dlatego po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety lub prośby o wydanie opinii, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety i prośby o opinie będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie naruszały one Twojego prawa do prywatności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,
  c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami – art. 6 ust.1 lit. c RODO,
  d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO.

 • 04_OdbiorcyDanych ODBIORCY DANYCH

  Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
  a) Nasi upoważnieni pracownicy.
  b)Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług.
  c) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
  d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzeniem naszą firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).
  e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
  f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług,w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

 • 05_CzasPrzechowywania CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
  a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a i d (w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b (w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz w szybki i łatwy sposób – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.travelplanet.pl/daneosobowe lub linki „wypisz się” zawarte w wysyłanych do Ciebie wiadomościach (np. Newsletter lub Travel Alert) zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.
  c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą̨, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
  Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 • 06_Zarzadzanie MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI

  W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

 • 07_TwojwPrawa TWOJE PRAWA

  Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 • 08_Dobrowolnosc DOBROWOLNOŚC PODANIA DANYCH

  Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

 • 09_Profilowanie PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

  Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Oznacza to, że informacje, które otrzymasz od nas np. w Newsletterze lub treści, które pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś z serwisu www.travelplanet.pl (na przykład z wycieczkami, które obejrzałeś czy preferencjami, które wybrałeś w wyszukiwarce). Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań. Więcej szczegółów na temat profilowania znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

 • 06_Zarzadzanie PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów dotyczących danych odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 CZYTAJ DALEJ UKRYJ

POPULARNE PODRÓŻE