Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, Regon: 932281575, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza strony internetowe lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach Travelplanet.pl, Hotele24.pl oraz Zingtravel.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Ochrona informacji

Administrator  przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.

 III. Udostępnianie informacji

Administrator  zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.

 IV. Rejestracja użytkowników

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla Użytkowników. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Formularz używany podczas zapisywania się i logowania do Serwisu jest zabezpieczony protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. Administrator nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.

V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   2. Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji.
   3. Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera.
   4. Cofania użytkownika na stronę oferty jeśli opuszcza proces rezerwacji.
   5. Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika.
   6. Realizacji poszczególnych kroków procesu rezerwacji.
   7. Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją.
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. Świadczenia usług reklamowych
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  6. Wyświetlania ankiet
   1. Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta.
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. youtube.com, usługa prezentowanie filmów o hotelach [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. wunderground.com, usługa prognozy pogody [administrator Cookies: Weather Underground Inc. z siedzibą w USA]
   4. cartrawler.com, usługa wynajmu samochodów [administrator Cookies: CarTrawler z siedzibą w Irlandii]
   5. microsoft.om, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu: [administrator Cookies: Microsoft z siedzibą w USA]
   6. merlinx.pl [administrator Cookies: Elektroniczne Systemy Sprzedaży SP. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Google Adwords [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Trade Doubler [administrator Cookies: Trade Doubler Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie]
   3. Sociomantic [administrator Cookies: Sociomantic Labs Gmbh z siedzibą w Niemczech]
   4. IgnitionOne [administrator Cookies: IgnitionOne z siedzibą w Belgii]
  4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   1. Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. google.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

VII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VIII. Zmiana danych

Każdy z Użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w Serwisie mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z Serwisu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila: profil@travelplanet.pl.


IX. Zmiany w polityce prywatności

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu.